Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

woensdag 15 mei 2024

12:00 - 15:00
Locatie

Digitale ronde

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 01

  Essentie / samenvatting:
  De bouwopgave in provincie Utrecht is groot: in de periode 2023 tot en met 2030 moeten er jaarlijks gemiddeld zo’n 8875 woningen worden toegevoegd. Maar de woningbouwopgave is niet alleen een kwestie van volume. Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting, dat op 7 maart jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd, moet ervoor zorgen dat overheden weer kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie gebouwd moet worden. Dit vraagt om een versterking van de provinciale rol op het gebied van volkshuisvesting en extra inzet op de woningbouwopgave.
  In voorliggende Statenbrief worden de ontwikkelingen ten aanzien van de provinciale rol op het gebied van woningbouw en volkshuisvesting (waaronder in het bijzonder de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen) geschetst. Ook wordt aangegeven op welke momenten en welke wijze de middelen die hiervoor beschikbaar zijn (in de saldireserve) gealloceerd zullen worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Versterking provinciale rol bij woningbouwopgave en volkshuisvesting' vast te stellen en ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten.