Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

vrijdag 11 februari 2022

09:30 - 11:00
Locatie

Paushuize

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 02

  Essentie / samenvatting:
  ln de eerste vergadering van Gedeputeerde Staten na tussentijds aantreden van een gedeputeerde wordt een aantal met name organisatorische zaken vastgesteld. Het gaat daarbij om de overname van de portefeuille van de voorganger, de teruggetreden gedeputeerde Bruins Slot, met de daarbij horende q.q.-functies. Tevens dient de onderlinge vervanging en het locoschap te worden vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. dat mevrouw Sterk tot het college van GS toetreedt en daarin de portefeuille van de teruggetreden gedeputeerde mevrouw Bruins Slot overneemt;
  2. aan het IPO een brief te zenden waarin gemeld wordt dat mevrouw Sterk, mevrouw Bruins Slot opvolgt in het college en dezelfde portefeuille behoudt;
  3. in de volgorde van locoschap mevrouw Sterk aan te wijzen als 1e loco;
  4. de vervanging binnen het college als volgt te wijzigen: mevrouw Sterk wordt vervangen door de heer Strijk en mevrouw Sterk vervangt de heer Van Muilekom.