Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

donderdag 1 juni 2023

09:30 - 12:30
Locatie

Digitale ronde

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 01

  Essentie / samenvatting:
  Eind 2025 lopen de huidige concessies voor het Openbaar vervoer (hierna: OV) af. De voorbereiding voor de aanbesteding voor de nieuwe concessies is in een vergevorderd stadium (aanbesteding moet begin juli worden gepubliceerd). Vooruitlopend op de vaststelling voor de zomer van de aanbestedingsstukken voor de aanbesteding door Gedeputeerde Staten wordt een besluit over een meerpartijenovereenkomst (hierna: MPO) voor de financiering van het materieel aan Provinciale Staten voorgelegd. Deze MPO is nodig om potentiële inschrijvers de mogelijkheid te bieden om zo geld te besparen, dat in meer vervoeraanbod voor de reizigers gestoken kan worden. Ook zorgt een MPO ervoor dat bij het onverhoopte en vrij onwaarschijnlijke geval van voortijdige contractbeëindiging door een zittende vervoerder de provincie niet meer zou beschikken over materieel om de wettelijk verplichte continuïteit van het OV te garanderen tegen aanvaardbare kosten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel vast te stellen en samen met de model-meerpartijenovereenkomsten Zero Emissie-bussen naar Provinciale Staten te zenden;
  2. dat indien de optie wordt gebruikt door een of beide winnende partijen er zal worden vastgesteld wat het risico is en daar een passend bedrag voor zal worden gestort in de reserve weerstandsvermogen.