Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 14 februari 2023

20:00 - 20:00
Locatie

Digitale Ronde

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 01

  Essentie / samenvatting:
  Op 10 februari heeft het kabinet de kamerbrieven ‘Uitwerking piekbelasters en voortgang PAS-melders’ en ‘Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG’ verstuurd. In deze brieven informeert het kabinet over de aanpak voor de piekbelasters voor de komende periode en op welke manier deze aanpak kan bijdragen aan de oplossing voor de legalisering van de PAS-melders. Daarnaast informeert het kabinet in de tweede brief over de doelen voor natuur, klimaat, industrie en mobiliteit en de verdere aanpak van het NPLG.
  Om invulling te geven aan het NPLG wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Het is hierbij belangrijk om in samenwerking en met draagvlak van de gebiedspartners uit te werken. Om het gesprek aan te gaan is een eerste aanzet gedaan tot de ambitie en denklijnen waarlangs het UPLG gevuld wordt.

  Voorgesteld besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘laatste stand van zaken kamerbrieven Piekbelasters en NPLG en het UPLG’ vast te stellen en te versturen naar Provinciale Staten.