Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

woensdag 19 april 2023

12:00 - 16:00
Locatie

Digitale ronde

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 01

  Essentie / samenvatting:
  Het afgelopen jaar zijn zes natuurdoelanalyses (NDA’s bijlagen 1 t/m 6) opgesteld van de Utrechtse Natura 2000-gebieden in opdracht van de provincie om inzicht te krijgen in de natuurkwaliteit en de gunstige staat van instandhouding van de Natura 2000-gebieden. De provincie Utrecht is voortouwnemer van die Natura 2000-gebieden, met uitzondering van Noorderpark. De andere NDA’s van de Natura 2000-gebieden waarvan een deel ook in de provincie Utrecht liggen zijn opgesteld door onze buurprovincies. De concepteindrapporten NDA’s zijn ter beoordeling aangeboden aan de Ecologische Autoriteit (ecologischeautoriteit.nl).

  Voorgesteld besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de Natuurdoelanalyses Utrechtse Natura 2000-gebieden;
  2. de statenbrief “Natuurdoelanalyses Utrechtse Natura 2000-gebieden” vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.