Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

woensdag 13 oktober 2021

14:15 - 17:30
Locatie

Digitale ronde

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 02

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO heeft een notitie opgesteld voor PS over de voortgang van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 en over de positie van de provincies hierin. De standpunten van de provincies wijken op enkele punten af van het standpunt van de Minister van LNV die de Tweede Kamer op 24 september 2021 heeft geïnformeerd. De essentie is dat provincies er bij de Minister op aandringen om het GLB-NSP zodanig vorm te geven dat de gewenste transitie wordt bereikt en de deelname bereidheid onder agrariërs behouden blijft.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de notitie “Voortgang van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027” vast te stellen;
  2. de Statenbrief “Voortgang van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027” met bijlagen vast te stellen en ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.