Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

vrijdag 23 juli 2021

15:30
Locatie

Digitale ronde

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 02

  Essentie / samenvatting:
  In het ICOMOS advies ten aanzien van de Hollandse Waterlinies [4 juni 2021 openbaar gemaakt, opgesteld op 12 maart 2020 No 759bis] wordt gevraagd om wijziging van de “bufferzone” zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de property. Afgelopen periode is door rijk en de vier provincies hard gewerkt aan een beleidsarme oplossing. De kern van de oplossing is een duidelijke en beleidsarme lijn op de kaart van UNESCO die de aangepaste attentie-/bufferzone van de Hollandse Waterlinies verbeeldt. Voor het regime van deze lijn op de kaart wordt verwezen naar het in het nominatiedossier beschreven instrumentarium, zoals de Omgevingswet, natuurverordeningen en Cultuurhistorische Hoofdstructuur. Voor de provincie Utrecht geldt dat zowel aan de oostelijke als ook aan de westelijke zijde van het werelderfgoed nu al afdoende regels gelden op basis van de huidige wet- en regelgeving. Onder de voorwaarde dat de attentie-/bufferzone niet tot extra dan wel aangescherpte regels zal leiden, en ook niet tot vergroting van het gebied waarop deze regels van toepassing zijn is door GS op maandag 19 juli ingestemd met de voorgestelde beantwoording op de vragen en kanttekeningen uit het ICOMOS advies.

 2. 03

  Essentie / samenvatting:
  Er is op 12 mei 2021 een verzoek ingediend door Van Hoof advies namens verschillende partijen om de vergunningen in te
  trekken. De omgevingsvergunning is onherroepelijk en het intrekkingsverzoek geeft geen juridische verplichting tot stilleggen van de bouw. GS zal later dit jaar een besluit nemen op het verzoek tot intrekking.